HOUSE@PSD SETAGAYA

建築プロデュース プロスタイルデザインの住宅の事例です。
使用植物
ウンベラータ
クルシア
アイビー
etc

Client:PSD SETAGAYA
Year:2016
Photo:NOBUYOSHI MEGURO
HOUSE@PSD SETAGAYA1 HOUSE@PSD SETAGAYA2 HOUSE@PSD SETAGAYA3